���������� ����� ������ - �������
 
• ���������� ���������
• ���������� ����� - �����
• ���������� Rss �����
• ���������� ����� ����
 
� ����� ������������
 
�������� ���������� �����

 

 

 
 
 
 
     �.� ������������ ������
������� ����� - ������������

 

��� ��������� � 1908 ���� ����� ����� �� ������� "Panellinios", George Kalafatis, ������ ������� ������� �������� �������� ���������� ������� � ������. �������������, ��� ������� ���� �.�.�. (���������� ���� ����) � ����� ���������� ��������� ����� ����, �� ����������� "����������", ��� ���� "�����������", ������� ��� ������ ������������� �����, � ��� �� - D. Doukakius, P. Boubolius, Em. Chrisis, Granitsas, Mantzakos, Papageorgiou, Gaetas, Demertzis, Stavropoulos, Pashos, Misakian, Reppas, Sapounias, Garoufalias.

� ����� ������ ����������� ����, ���� (�.�.�.), ������������� � �������� "Peiraikos", ������� ����� ��� ������� "����������". ������ ����������� ���� � ������ ���� ������ "Ethnikos", � ������� �.�.� ������� - 2-0.

�������: ����������

����� ��������� ������� "George Kalafatis" ������� ��� ����� �� "� .� .�.". (���������� ���� "Panhellenic"). ����� ���������� ������ ������� �����, ���� ��������� ���������� ����� � ������� 1918 ���� - (�.�.�) ������������� ������� ���� ����� � ������� �����������, ������� ���� ����������� "George Hatzopoulos", ���������� ������������ ������� � ������ �����. ���������� ��� ������� � ���� "Michalis Papazoglou", ����� ��������� ��������������.

����� �� �������� ������ ����� � ������� ������������� ��� ����������, ������� ��� ������������� ���������� � �������, � �������, ����������, ��������� � ��. �� ������������ � ����������� ����� ���������� � 1920 ���� ��� ���������� ����� � ���������. �� ��� ����������� "SEGAS" � ������� 20 ���. � ������� ������ ��� �� ���� ��������� � ������������ �����. ���������, ��� �� ��� �������� �������������� � �� ���� ������� ���������� ������� �������������� ��� ������ � ��� ����� - ������ �����������.

������ ����������

� 1919 ���� ���� ���������� ������ ���� � "Piraeus" ����������� ������� ���������� ������� ����� � ������� ������������� ��� �������� �������. ����������� ��� ������� "Panathinaikos Athlitikos Omilos" (���������� ���� ������������), ���� ���� ����� �� ����������� ��������� 15 ����� 1924 ����.

������ ������������� ����

26 ������ 1925 ���� - ������������� ����� ���� ������, ������������� ���� ������ ������� �� ��������� ��������� ������, � ������� �������� ���� ��� (1-1). � 1926 ���� ������� ��� ����������� ����������� (1-0). � ���� �� ����, �� ������ ���� ������ ���� � �Thessaloniki� ������ ����� �AEK� Thessalonikis (������� ����� ���������� ����ʻ), � �������� ������������� ������� (2-0).

� ������ ��������

���������� - �������� �������

����������� ������ ��� �����: ���������� ������ ������. ������� ������� ����� �������������� ������ � ���������� ����� - 6-�� ��������� ��������� � 8-� �������� � 8-� ������, ������� 41 ��� � ������� ������ 3.

� 1930 ���� �Panathinaikos� ���������� ������������ ����� �� �OLYMPIAKOS� � ��������� ������ 8-2.

� 1940 ���� �Panathinaikos� ���������� ��� ������ ��������� �����.

����� 1959 ����, ������� ������� �Dimitris Domazos� ��� ������� �� Amina Abelokipon � ����� ���������� ������������ ������������� �������

� 1960 ����, �Panathinaikos� ���������� ������� � ����� ���������.

� ��� 1963 ����, ����������� ������ ����� ���������� ����� �������� �����, � �Panathinaikos� ���������� ��������� � 24 ��������, 6-� ������� � �� ����� ����������.

2-��� ���� 1970 ����, ������� �������� �������� � �Panathinaikos� ��� ����� �������� �������

2-��� ���� 1971 ����, �Panathinaikos� ��������� ������ ����� ��������� � �������� ������ ������ ����� (F.C.), ��� ��� ��������� 2-0, ������ �Jeunesse Esch� �����������, �Slovan� ���������� ������������, �Everton� ������ � �������� ������ ������� ���������.

� 1972 ���� �Panathinaikos� ������, ����� ����������� ������ � ������������� ����� ������ �������� ����� �������, �Nacional� ���������� �������. � ������ ����� � ������ ���� ��� 1-1, �� �� ������ �Panathinaikos� �������� 2-1 � ����������.

� 1972 ���� �Antonis Antoniadis� ���������� ������ ������� �������� ���� ��������� ���� � 39 ������, � ���������� ����������� ���� �������� �����.

17-��� ���� 1979 ����, �������� ���������� ������ - 879/79 ��� ���������� ����� �������������� � �Societe Anonyme� (���������). ����� Vardinoyannis ���������� ������� ���������� ����� � 54 % ������ �����.

16-��� ������� 1981 ���� - �������� ������������� ������ � �Paiania�. � ���� ���, ����� ������, ����� ����� ����� �� ����� �����������. ����� ���������� ������ ���������� �������� ����� ��� ��� ���������� ��� ��������.

� ��� �� ����� ����, �������� ��������������� ���������� ��������. ����� ������� �������� ������ � ������� ������� ������, � ������� ������������� �������.

� 1991 ����, ������ 20 ��� ����� ������ ������, �Panathinaikos�, ��������� ���, ��������� ������.

� 1996 ����, �Panathinaikos� ������ ����������� ���� ���������, ������ �����. � ��������� ����, �����-���� � ����������� �������� ����������, �Panathinaikos� ������������ ������, ��� ��������� ������������ 1-0

� ��� 2000 ����, ����� 21 ���� � ��������� - �������������, ������ ������������ ������. ��� ��� ������������ �Panathinaikos� ������� 6 �����������, 9 ������, 4 ������ ��������, 3 ������ �����, � ������ ������ ����������� ���� ���������.

����� ��������� �Panathinaikos� ���������� �Angelos Filippidis�.

29-��� ������ 2001 ����, ��������� ������ �������� ������ �Ionikos� � ������� 233-���� ���� � ��� �������, � ���������� ������ ������ ����������� � ������� ��������� ����. � ����� 2001 ������ �� ������ 235 �����.

� ���� 2003 ����, ��������� ���������� ������. � ��� ������, �Panathinaikos� ������ ��������������� ���� ��������� � ����� UEFA.

10-��� ���� 2003 ����, �Argyris Mitsou� ���������� ����� ����������� �Panathinaikos�. Argyris Mitsou - ��������� ���������, ��������� � ����������� ������������ ���� � ��������� ������������ ������� ��� ����������� ��� � ������ 2004. �� ��� �������� ������� �Panathinaikos� � ������� ���������� ���, � ������� ���� ��� ������ ������ ���������� �����.

� ��� 2004 ����, �Panathinaikos� ���������� � ��������� ���������, � ���������� ����� ����� ������ Olympiakos 3-1, � ������, � ���������� ������������ ��������� ������, ������� ������� ������ - (���� � �����) 7 ���.

������� ������ cRudo & family - �� ���������� ��������� ������. (www.pao.gr and F.C Panathinaikos)

� ������ ��������
 

 

 

����� ��� ����� �������

���������� ����� ��������: ������� ���������� ������� ����, �� ������ �����. ����� � ������� � ������� - ������������ ����� � ������. ��������� �����. �������� �������������� ����������. �������� ������������ ������. ������� ���� � ������.

������� � ����������
����� ������� � �������
���������� ������� ����

We shall Consider the offers from any soccer club, amateurs or professionals. About accomodation of information on them, on our page, absolutely gratis, history club, players, achievements, symbology.

As well as if you have noticed the inexactness in text, or want to present its version.

WRITE site administrators

��������� ���������� � ���������� ������ � ��������. ���������� - ����������� �������, ������ ������ ������, ��������, � ����� ������ ����� ���. ������������ � ����������������, ���������� ��������, ��������� �������. ������������� � ������������ ��������.

��������

Home - ������ ������� · About Us · Services RSS · Football Links · Football BLOG
© go-football.org - All RIghts Reserved. Copyright © 2007 group Crudo & family 2007-2010 . ������������� ���������� ����� ����� �������� ���� �� ������� �� http://www.go-football.org (��� ��������-�������� ����������� �����������), � ����� ��������� ����� ������ ��� �������� ��������� ���������������� ���������, ���� ��������� �������. - � ������� ��� ������


@Mail.ru